Hoa tươi Quận 10 CN1867

Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi giao hàng: [ "Phường 15", "Phường 13", "Phường 14", "Phường 12", "Phường 11", "Phường 10", "Phường 09", "Phường 01", "Phường 08", "Phường 02", "Phường 04", "Phường 07", "Phường 05", "Phường 06", "Phường 03" ]

Câu hỏi thường gặp