Hoa tươi Quận 3 CN1995

Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi giao hàng: [ "Phường 08", "Phường 07", "Phường 14", "Phường 12", "Phường 11", "Phường 13", "Phường 06", "Phường 09", "Phường 10", "Phường 04", "Phường 05", "Phường 03", "Phường 02", "Phường 01", "Phường Võ Thị Sáu" ]

Câu hỏi thường gặp