Hoa tươi Quận 7 CN1736

Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi giao hàng: [ "Phường Tân Thuận Đông", "Phường Tân Thuận Tây", "Phường Tân Kiểng", "Phường Tân Hưng", "Phường Bình Thuận", "Phường Tân Quy", "Phường Phú Thuận", "Phường Tân Phú", "Phường Tân Phong", "Phường Phú Mỹ" ]

Câu hỏi thường gặp