Hoa tươi Quận Phú Nhuận CN1726

Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi giao hàng: [ "Phường 04", "Phường 05", "Phường 09", "Phường 07", "Phường 03", "Phường 01", "Phường 02", "Phường 08", "Phường 15", "Phường 10", "Phường 11", "Phường 17", "Phường 14", "Phường 12", "Phường 13" ]

Câu hỏi thường gặp